Sint-Amandusschool Meulebeke

Een warm nest geeft kinderen vleugels

Mededeling vanwege het schoolbestuur:

15 december: staking?  Op 6 november was er een gewoon (les)verloop omdat er geen of slechts weinig personeelsleden aan de manifestatie van 6 november deelnamen. De situatie zal op 15 december wellicht anders zijn. We houden u op de hoogte.

We proberen de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kunnen we alleen dankzij uw hulp. Daarom wil ik alle ouders bedanken die ‘s morgens de Karel Van Manderstraat mijden met de auto en het ommetje maken via de Dwarsstraat.

Mag ik ook aan de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar vragen om de Bezemstraat zoveel als mogelijk te mijden met de auto. U kan uw wagen parkeren in de Tielstraat. Daarvoor een gemeende dank!

Het grootoudersfeest was zeer geslaagd. De sterretjes fonkelden op de catwalk. Hartelijk dank aan alle helpende handen!

De leerlingenraad is opnieuw opgestart.  Aan alle afgevaardigden een fijne samenwerking en hopelijk veel nieuwe pittige ideeën!