Beslissing van minister Ducarme


Geachte directie

De kabinetschef van Minister Ducarme heeft vandaag omstreeks 18:45 aan onze Directeur-generaal laten weten dat de Minister nog een bijkomende balans wil opmaken vooraleer traiteur Esthio opnieuw kan/mag leveren aan de scholen.

Wij willen ons verontschuldigen voor deze laattijdige beslissing.

Met vriendelijke groeten

Hubert Gheysens

Adviseur-generaal, Sectorhoofd WVL DIS
FAVV, DG Controle, PCE West-Vlaanderen
Koning Albert-I-laan 122, 8200 Brugge
Tel. 050/303.710  Fax. 050/303.712
hubert.gheysens@favv.be - www.favv.be

 Wij willen ons echt verontschuldigen. Dit is overmacht. Ook wij werden laattijdig verwittigd.
Willen jullie morgen nog eens boterhammen meegeven?
Indien het niet meer lukt, zullen wij wel zorgen dat uw kind boterhammetjes krijgt.