Groene groepje

Samen met het groene groepje vulden we 2 insectenhotelletjes met takjes, stenen, gedroogd materiaal,…. We verplaatsten en vulden het compostvat van de onderbouw (Karel van Manderstraat)…. De regenwormen doen hun werk goed! Het geurtje was niet zo aangenaam….
De klimop op de speelplaats werd gesnoeid en de wind speelde met de gesnoeide blaadjes en takjes. Het was fijn om samen buiten aan de slag te gaan!