Leerlingenraad

Via de leerlingenraad kregen de kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar ook dit schooljaar inspraak in het schoolgebeuren. We evalueerden dit tijdens de laatste vergadering en sloten het werkjaar op een gepaste manier af!