Dag van de zorgverbreding: 2011

Meervoudige intelligentie  “hoe slim ben je of hoe ben je slim” 

Matchen met MI: ontdek de sterke intelligenties van elk kind en leer ze benutten_handouts

Matchen met MI: ontdek de sterke intelligenties van elk kind en leer ze benutten_werkblad

MI in rekenen en taal: benut bewust alle intelligenties om taal_en_rekenen onder de knie te krijgen

Receptjes voor een brede evaluatie en rapportering

PowerPointtoepassingen voor het trainen van allerlei vaardigheden

Het heet dyslexie