Oudercomité: visie

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind. Het oudercomité draagt mede de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het ganse schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is meestal vertegenwoordigd in de participatieraad van de school en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :

– een multi-media-lokaal – een bijdrage voor bos- en zeeklassen (vierde en vijfde leerjaar) – een bijdrage voor de uitstap naar de kinderboerderij (tweede leerjaar) – een bijdrage voor de uitstap naar Brugge (zesde leerjaar) – aankoop computers – aankoop software – aankoop smartboarden Naast de kaarting wordt ook de smarty-party georganiseerd. Er gaan ook vormende avonden door waaronder “leren leren”, “gezonde voeding”, “veilig op het internet”…