Infobrochure onderwijsregeling

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

De inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel verwittigt de school op het einde van het schooljaar – via een formulier met de wijzigingen – dat wordt ondertekend door de ouders.
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.