Infobrochure onderwijsregeling

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

De inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een formulier op het einde van het schooljaar met de veranderingen dat wordt ondertekend door de ouders.
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.