VCLB

Onze school en het  Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) van Tielt hebben een beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingen vastlegt.

VCLB-TIELT

Grote Hulststraat 55 bus1

8700 Tielt

tel. 051 42 66 42

fax 051 42 66 41

info@clbtielt.be

http://www.clbtielt.be

 

Openingsuren:

elke werkdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u.

vrijdag tot 16.00 u.
of op afspraak

Sluitingsperiodes:
– Kerstvakantie: Open op maandag 21 en woensdag 30 december 2015
– Paasvakantie
– Vlaamse feestdag: 11 juli 2016
– Zomervakantie: gesloten van 15 juli 2016 tot en met 15 augustus 2016

infotheek:

informatie over studierichtingen binnen en buiten de regio, de onderwijsstructuur, thema’s zoals opvoeden, leren studeren, … kunnen er gratis worden geraadpleegd.

enkel op afspraak

Contactpersoon: Mevr. Els De Branbandere, directeur

051 62 66 42  els.de.brabandere@clbtielt.be

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of VCLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In het VCLB werken artsen, sociaal verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers… samen om op uw vragen gepaste oplossingen te helpen zoeken. Deze verschillende vakmensen samen vormen een multidisciplinair team. De namen van het VCB-team van onze school kan je opvragen via school of via www.clbtielt.be

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren.

Je kan bij ons terecht… Als je ergens mee ziet of je niet goed in je vel voelt, je moeite hebt met leren, voor hulp bij studie- en beroepskeuze, met vragen over je gezondheid, je lichaam… met vragen over vriendschap, verliefdheid, relaties… met vragen over opvoeden, stress, onzekerheid… voor inentingen.

Je moet naar het VCLB… op medisch onderzoek, als je te vaak afwezig bent op school (leerplichtbegeleiding), voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs, om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen, bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Als de school aan het VCLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan zal het VCLB een begeleidingsvoorstel doen. Het VCLB-team start de begeleiding pas als de leerling (vanaf 12 jaar) of de ouders van de leerling (jonger dan 12 jaar) hiermee instemmen. De VCLB-tussenkomsten zijn verplicht als het gaat om de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding en de acties die worden genomen i.v.m. besmettelijke ziektes.

Het VCLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen in begeleiding uit.

Het VCLB-Dossier:

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons aan volgende regels: 1) in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 2) we behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. 3) we houden ons aan het beroepsgeheim en het “decreet rechtspositie minderjarigen”.

Alle dossiergegevens worden bewaard op het Centrum voor Leerlingbegeleiding. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier beheert, wordt het dossier gedurende 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Mag het dossier worden ingekeken? Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum. Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier beslist de arts. Vanaf 12 jaar mag je meestal het dossier inkijken. Er bestaan daarop enkele uitzonderingen. Jouw ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Het dossier inkijken gebeurt steeds door een gesprek met het begeleidende VCLB-team. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.

Wat gebeurt er met het dossier als een leerling van school verandert?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen vezetten maar sommige gegevens geven wij verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere school met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (oude) CLB.

Heb je een klacht?

Het CLB heeft een vaste werkwijze om klachten bespreekbaar te maken en te behandelen. Vraag er naar bij jouw CLB.

Besmettelijke ziektes:

Als uw kind of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve dan zo snel mogelijk uw school of rechtstreeks uw CLB-team hiervan op de hoogte te brengen. Besmettelijke ziektes zijn: buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de gladde huidontagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.

Op medisch onderzoek:

Elke leerling moet verschillende keren op medisch onderzoek bij de CLB-arts en de verpleegkundige. Dit is in de eerste kleuterklas (3/4 jaar), de tweede kleuterklas (4/5 jaar), het eerste jaar lagere school (6/7 jaar), het derde jaar lagere school (8/9 jaar), het vijfde jaar lagere school (10/11 jaar), het eerste secundair (12/13 jaar) en het derde secundair (14/15 jaar). Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen wij het vaccinatieprogramma aanbevolen door de overheid. Om ze te krijgen moeten jouw ouders toestemming geven. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen via een aangetekend schrijven gericht aan de directeur van het CLB verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht onderzoek door een arts van het CLB. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte onderzoek te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders.