Groene groepje

Samen met het groene groepje vulden we 2 insectenhotelletjes met takjes, stenen, gedroogd materiaal,…. We verplaatsten en vulden het compostvat van de onderbouw (Karel van Manderstraat)…. De regenwormen doen hun werk goed! Het geurtje was niet zo aangenaam….
De klimop op de speelplaats werd gesnoeid en de wind speelde met de gesnoeide blaadjes en takjes. Het was fijn om samen buiten aan de slag te gaan!

Winnaars zonnebloemactie

Proficiat aan onze winnaars: Maxim, Emma, Seppe, Mauro en Febe!
Op het einde van vorig schooljaar kregen alle kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar de kans om een zelf gezaaid zonnebloemplantje mee te nemen naar huis met als opdracht er goed voor te zorgen en op het eind van de vakantie een foto door te sturen naar juf Heidi.
5 kinderen hebben een foto doorgestuurd en kregen voor hun “goede zorgen” een insectenhotel als beloning.