Palmpasen

Het is een heel oud gebruik om palmpaasstokken te maken. Heel vroeger vierde men daarmee het begin van de lente. Later werd de palmpaasstok omgedoopt tot de drager van symbolen voor wat er in de Goede Week gebeurde.

*Het groen, de palmtakjes, verwijzen naar palmzondag. Jezus reed op een ezeltje Jeruzalem binnen. De mensen dachten: nu gaat het gebeuren. Jezus wordt koning en zal de Romeinen verjagen. De mensen riepen: Hosanna en juichten Hem toe met palmtakken.

*De papieren ketting/krans verbeeldt dat Jezus koning is.

*Bij het broodhaantje boven op de stok hoort ook een verhaal. Toen Jezus gevangen genomen was, vluchtten zijn vrienden. Petrus, één van zijn vrienden, volgde Hem op afstand. Enkele mensen vroegen hem: Jij hoorde toch ook bij die Jezus? Petrus antwoordde toen tot drie maal toe: Ik ??? Welnee, ik ken die man niet! En toen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich dat Jezus gezegd had dat dit zou gebeuren.

*Het kruis is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus sterft aan het kruis.

*Maar dit is niet het einde! Het kruis wordt versierd. We hangen er eitjes aan en versieringen. Symbolen voor nieuw leven. Jezus staat op, hij leeft, zijn verhaal gaat verder.

Klik op de foto

Muzische activiteit: een balletvoostelling

We bekeken eerst een balletvoorstelling van echte ballerina’s en daarna één van kinderen. We keken naar de verschillende bewegingen en luisterden naar het ritme van de muziek. Bij deze activiteit was kunnen samenwerken een heel belangrijk gegeven. Het was niet altijd gemakkelijk maar het resultaat mag er zijn.  Klik maar op de tekening.

De leerlingen speelden  verschillende spelletjes . De leerlingen leerden zelf afspraken maken, samen spelen, uitleg geven aan elkaar, een robot programmeren en een trein laten rijden. Klik maar eens op de foto….

Guido Daniël

Guido Daniël is een Italiaanse kunstenaar die handen beschilderd en zo dieren tevoorschijn tovert. De kinderen probeerden dit ook en het werden verbluffende werkjes. Klik maar eens op de foto…..

carnaval

Carnaval, een knotsgekke dag vol plezier. Een beetje werken, een beetje muziek beluisteren, een bingospel, een stoet, … Geniet mee door op de klasfoto te klikken.