BaSo-fiche

Maandag of dinsdag wordt de BaSo-fiche meegegeven.

Graag:

  • kruisje bij akkoord/niet akkoord dat de secundaire school contact met ons mag opnemen
  • aanvullingen/aanpassingen (enkel indien nodig)
  • Handtekening (!), één ouder is voldoende
  • Donderdag of vrijdag terugbezorgen

Mail in verband met heropstart

Beste ouder(s),

vorige week hebt u van onze directie een mail ontvangen in verband met de algemene organisatie van de opstart vanaf 18 mei.
We hebben deze met de grootste zorg voorbereid, zodat de kinderen en het personeel op een veilig manier kunnen naar school komen.
In bijlage kunt u enkele documenten terugvinden:
– Brief met extra informatie vanuit de klas (belangrijk!)
– Brief met ‘klassenplan’. Bij het plaatsen van de banken werd rekening gehouden met de afstand.
– Weekplanning voor de kinderen.
BELANGRIJK: Ouders met vragen kunnen die stellen op de ‘meet’ via de account van de kinderen op woensdag, 13 mei om 20u. Hebt u geen vragen, dan hoeft u niet in te loggen.
Vriendelijke groeten
juf Barbara

Mail heropstart

Beste ouders,

gisteren hebben jullie allemaal een mail ontvangen in verband met de heropstart. Is het mogelijk om deze grondig te lezen en in te vullen? Bedankt!

Mail niet ontvangen –> Dan zit hij waarschijnlijk bij je ongewenste mail. Ik verwijs je dan graag door naar mijn vorig blogbericht. Daar staan tips om dit op te lossen.

Niet in ongewenste mail –> Dan hebben we wellicht je foute e-mailadres. Hierbij een document om je mailadres in aan onze lijst toe te voegen.

Groetjes
juf Barbara

Mail heropstart
Mailadres toevoegen aan onze lijst

Rekeningen

Uit de mailbox:

Beste ouder(s),
Voor de Coronacrisis kwam(en) uw kind(eren) de eerste 2 weken van maart nog naar school.
Hierdoor wordt er voor de maand maart toch een schoolrekening opgemaakt.
Omdat de kinderen momenteel niet op school zijn, zal u die rekening per mail ontvangen.

Indien u deze rekening vandaag of maandag niet ontvangt, vragen we u om dit te melden op het e-mailadres van het secretariaat: nadinevandegraveele@sgfv.be

Het is de bedoeling dat we dit in de toekomst blijven doen. U zal dus in het begin van iedere maand de rekening van de vorige maand per mail toegestuurd krijgen. (bvb. begin mei 2020 zal u de rekening van april 2020 krijgen enz.). Deze wordt dan betaald zoals wordt vermeld in de betalingsafspraken op de rekening.

Controleer dus regelmatig uw mailbox.

Het bedrag dat u betaalde voor de activiteiten die niet zullen doorgaan door de coronacrisis, zal u in de loop van het schooljaar terug krijgen.

We danken u voor uw begrip en medewerking! Hou het gezond!

directie en secretariaat

Taken paasvakantie

Beste ouder(s),

ook in de vakantie laten we de leerlingen niet helemaal los. Net zoals tijdens andere schooljaren worden ook nu wat taken opgelegd.
Op google classroom en op bingel komt een (beperkter) aantal taken per vakantieweek online. Die maken ze telkens tot het einde van de week.

Succes!
Als iets niet lukt/te veel is/te moeilijk is/… dan hoor ik het graag!

 

zoom@regio

Beste ouder(s) en jongens en meisjes,

met spijt in het hart hebben we, in samenspraak met de organisatoren van zoom@regio, beslist om onze fietstweedaagse te annuleren.
De voedingsbedrijven zijn wat weigerachtig om groepen kinderen te ontvangen en bovendien slapen/spelen/eten we met velen dicht bij elkaar.
Zélfs als de maatregelen van de overheid versoepelen, is dit de beste en veiligste beslissing, in het belang van iedereen.
Hou het gezond!
Vriendelijke groeten,
de leerkrachten van het zesde leerjaar

Nieuwe datum vormsel

Nieuwe datum vormsel: zaterdag, 26 september 2020 om 14u30 in de Sint Amanduskerk!

Er zal gevraagd worden om opnieuw te bevestigen als uw zoon/dochter zijn/haar vormsel wil ontvangen.

(Meer info bij de vormselouder/parochie)