Zoom@regio

Beste ouder(s) en jongens en meisjes,

Met spijt in het hart hebben we, in samenspraak met de organisatoren van zoom@regio, beslist om onze fietstweedaagse te annuleren.
De voedingsbedrijven zijn wat weigerachtig om grote grote groepen kinderen te ontvangen en bovendien slapen/spelen/eten we met velen dicht bij elkaar.
Zélfs als de maatregelen van de overheid versoepelen, is dit de beste en veiligste beslissing, in het belang van iedereen.
Hou het gezond!
Vriendelijke groeten,
de leerkrachten van het zesde leerjaar

 

Taken paasvakantie

Beste ouders,

De eerste drie ‘coronaweken’ zijn bijna voorbij en de paasvakantie nadert.
We willen de leerlingen enerzijds wat rust willen gunnen, maar hen anderzijds ook bezigheid geven tijdens deze abnormale paasvakantie.
Daarom zal er een beperkt takenaanbod zijn.
De leerlingen krijgen per vakantieweek een aantal opdrachten op Bingel en op Google Classroom.
De taken zullen klaarstaan op maandag en moeten worden afgewerkt tegen zondagavond.
De leerlingen plannen dus zelf (eventueel in overleg met de ouders) wanneer ze wat zullen doen.
Ze kunnen op die manier enkele ‘takenvrije’ dagen inlassen, zodat ze toch een vakantiegevoel hebben.
Ik blijf bereikbaar via mail, gsm, Google Classroom, ..
Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van het zesde leerjaar

Save the date: vormsel 26 september

Er is een nieuwe datum voor het vormsel:
zaterdag 26 september om 14.30u
Noteren jullie deze datum in je agenda?
Jullie zullen opnieuw een aanvraag moeten indienen voor je vormsel,
verdere info volgt nog.