BASO-fiche

De BASO-fiche is mee naar huis. In de omslag vind je een brief met info en de fiche.

Huiswerk voor de ouders : Lees je de info en de brief eens na?  Indien akkoord, zet een vinkje in het vakje op de ommezijde van de fiche, onderteken deze en geef die donderdag of vrijdag terug mee naar de klas.  Indien niet akkoord, duid gerust veranderingen aan en geef de fiche terug mee naar de klas. Wij wijzigen de fiche en je ontvangt deze terug om te handtekenen.

 

Heropstart 18 mei ’20

Beste ouder(s),

Vorige week ontvingen jullie een mail van de directie over de heropstart van de school op maandag 18 mei’20.
We hebben deze met de grootste zorg voorbereid zodat iedereen op een veilige manier naar school kan komen.

In bijlage vind je
* een brief met extra klasinfo
* de corona-organisatie voor de klas

Ouders die hierover vragen hebben, kunnen deze stellen op de Meet via de account van de kinderen op donderdag 14 mei om 20u. Indien je geen vragen hebt, hoef je niet in te loggen.

We hopen iedereen veilig, gezond en tevreden terug te zien!
We blijven duimen voor het beste voor iedereen!!

Groetjes,
juf Lobke en juf Martine

Opstart 18_05 – info ouders (1)

Corona-organisatie

Zoom@regio 2020

Beste ouder(s) en jongens en meisjes,

Met spijt in het hart hebben we, in samenspraak met de organisatoren van zoom@regio, beslist om onze fietstweedaagse te annuleren.
De voedingsbedrijven zijn wat weigerachtig om grote grote groepen kinderen te ontvangen en bovendien slapen/spelen/eten we met velen dicht bij elkaar.
Zélfs als de maatregelen van de overheid versoepelen, is dit de beste en veiligste beslissing, in het belang van iedereen.

Hou het gezond!
Vriendelijke groeten,
de directie en de leerkrachten van het zesde leerjaar

Google Classroom – Bingel

Beste ouder(s), jongens en meisjes van klas 6C,

Vanaf volgende week vinden jullie enkele taken op Bingel. Lees die goed. Neem er misschien het NNB, een handboek of werkboek bij vooraleer je aan de slag gaat.

In Google Classroom posten we (juf Lobke of juf Martine) elke dag een taak. De opdrachten zijn meestal kort en zelfverbeterend. Soms vind je er ook een uitdagende of creatieve of muzische of…….opdracht !  Duid ook altijd aan dat de opdracht klaar/gemaakt is.

Controleren jullie ook dagelijks je mailbox?!

Heb je problemen, lukt iets niet, beschik je niet over een laptop, tablet, chromebook of…. neem dan gerust contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing!

Succes! Zorg goed voor elkaar!!

Groetjes, juf Lobke en juf Martine

Meer info? http://afstandsleren.sgfv.be/