Visie en reglement

Beste Ouder(s),

Van harte welkom!

Wij zijn blij en dankbaar dat je hebt beslist je kind aan ons toe te vertrouwen.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen: informatie, pedagogisch project en het eigenlijke reglement. Dit zie je in de kolom aan de rechterkant.

Het eerste deel geeft informatie en maakt strikt genomen geen deel uit van het wettelijke, van het eigenlijke schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan. Het tweede deel bevat het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Het derde deel is het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, organisatie van leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van de basisschool, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen. Hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en de wettelijke bepalingen (het eigenlijke reglement) worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd en DIGITAAL ondertekend. Dit gebeurde in augustus 2020. (samen met de medische fiche, fotofiche …)

Nieuwe elementen ten aanzien van het model van vorig schooljaar staan in het groen. 

Het volledige schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het
onderwijs van je kind zodat het een goede schooltijd kan doormaken.

Je mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding verwachten. Wij zijn immers een katholieke school met een duidelijke christelijke schoolvisie. Daarnaast nemen we ook de verantwoordelijkheid op om eigentijds en degelijk onderwijs aan te bieden.

In het belang van je kind hopen we in de komende schooltijd goed met je te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen zijn we bereid met je naar een oplossing te zoeken.

Wij hopen, geachte ouder(s), dat wij ook op jouw medewerking kunnen rekenen om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven en dat je je kind daarin aanmoedigt.

Beste leerling,

Ook jou wensen wij van harte welkom op onze school!

We hopen en wensen dat de school voor jou een tweede thuis mag zijn.

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Je zal er leren lezen, schrijven, rekenen, de wereld verkennen… samen met de andere kinderen van de klas.

Als je nieuw bent in onze school, dan wordt het misschien eventjes aanpassen. Geen nood echter, de leraars en de medeleerlingen zullen je daarbij graag steunen. Zo wordt je nieuwe omgeving na korte tijd een echte thuis. We wensen je een fijne schooltijd toe en duimen alvast voor een goede start.