Visie en reglement

Beste Ouders,

Van harte welkom!

Wij zijn blij en dankbaar dat u beslist heeft uw kind aan ons toe te vertrouwen.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen. Hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en de wettelijke bepalingen worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd en worden door jullie ondertekend.

Nieuwe elementen ten aanzien van het model van vorig schooljaar staan in het groen

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Het volledige schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het
onderwijs van uw kind zodat het een goede schooltijd kan doormaken.

U mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding
verwachten. Wij zijn immers een katholieke school met een duidelijke
christelijke schoolvisie. Daarnaast nemen we ook de verantwoordelijkheid op om een eigentijds en degelijk onderwijs aan te bieden.

In het belang van uw kind hopen we in de komende schooltijd goed met u te
kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen zijn we bereid om met u naar een oplossing te zoeken.

Wij hopen, geachte ouder(s), dat wij ook op uw medewerking kunnen rekenen om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven en dat u uw kind daarin aanmoedigt.

Beste leerling,

Ook jij wensen wij van harte welkom op onze school!

We hopen en wensen dat de school voor jou een tweede thuis mag zijn.

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Je zal er leren lezen, schrijven, rekenen, de wereld verkennen… samen met de andere kinderen van de klas.

Als je nieuw bent in onze school, dan wordt het misschien eventjes aanpassen. Geen nood echter, de leerkrachten en de medeleerlingen zullen je daarbij graag steunen. Zo wordt jouw nieuwe omgeving na korte tijd een echte thuis. We wensen je een fijne schooltijd toe en duimen alvast voor een goede start.