Damiaanactie

Wij zijn het nieuwe jaar gestart met onze wens aan elkaar uit te spreken.

We wensen aan allen liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtheid en ingetogenheid (af en toe een momentje stilte en gebed).

Dit zijn de woorden uit één van de brieven van de H. Paulus wanneer hij aan de mensen de vruchten van Gods Geest wenst.

Bij het begin van het nieuwe jaar hebben wij ook aandacht voor onze medemensen, in het bijzonder voor de melaatse kinderen die geholpen worden via Damiaanactie.

Vandaag 27 januari stonden 20 kinderen van het zesde leerjaar aan drie winkels klaar om stiftjes te verkopen.  We deden dit samen met juf Martine en meester Chris en … met een spetterend resultaat: 203 pakjes werden verkocht en in het spaarpotje met extra steun zamelden we € 108 in.      Super !!!  Wij hebben samen de behandeling van 27 melaatsen bekostigd.

Ook heel wat andere kinderen van de school proberen het hart van hun ouders te raken om een pakje van € 6 te kopen.  We spraken af: “Vragen, maar niet zagen.”  Misschien kunnen ze zo de mama’s en de papa’s wel overtuigen.

In ieder geval: hartelijk dank aan allen die de Damiaanactie steunden.

Bekijk het volledige album: klik hier.

Advent is dromen dat Jezus zal komen!

Vorige zondag startte de advent. 4 weken lang trekken wij op naar het feest van Kerstmis.  We maken ons klaar voor de herdenking van Jezus’ geboorte.

Tijdens de adventstijd vraagt de actie WELZIJNSZORG  aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving.  Heel wat kinderen en volwassenen hebben het niet gemakkelijk.

Op de affiche van dit jaar staat de titel: ‘Eén op zeven haalt de meet niet.’        Men duidt hiermee aan dat er gezinnen zijn die onder de armoedegrens leven en het financieel niet gemakkelijk hebben.

In de klas vertellen en bespreken we het verhaal van Robby en zijn twee broertjes die samen met hun mama elke maand de eindjes aan elkaar proberen te knopen.  Robby spaart voor een nieuwe fiets, want de oude verroeste fiets is niet meer te herstellen.

 

Straks vieren we Kerstmis en voor velen is dit feest een heel familiaal en hartelijk gebeuren.  Maar… laten we ook even denken aan de mensen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn of ongelukkig.  Laten we aandacht hebben voor degenen om ons heen die verdrietig zijn, die het lastig hebben en die problemen hebben.

Doen we zoals de herbergier in het kerstverhaal?  Hij zei tot Jozef en Maria: ‘Er is geen plaats voor jullie.’ Laten we in deze voorbereidingstijd een plaatsje geven aan iedereen, vooral aan de zwaksten.

 

Wij zingen en bidden op school: Advent is dromen dat Jezus zal komen,                                                                               dromen van vrede voor mensen van heden.                                                                     Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Iedere week weer een lichtje ontsteken,                                                                             vlammen van hoop voor de komende                                                                                 weken, teken van licht in de duisternis                                                                               omdat het bijna Kerstmis is.

En… net zoals vorige jaren zamelen we agenda’s en kalenders in voor de mensen in de gevangenis.  Je kunt ze altijd afgeven in de godsdienstklas. Ik bezorg ze eind januari aan zuster Annemie in Tielt en zij brengt ze naar Brugge, naar de gevangenen.

 

Hart-elijke groeten

meester Paul

 

Wat kan ik voor je doen?

Beste ouders en kinderen

Bij het begin van het schooljaar stelden we zoals elk jaar enkele aandachtspunten voor.

1. Empathie
Ga eens in de schoenen van iemand anders staan. Bekijk het eens vanuit het standpunt van je medemens. Dacht je al eens na over hoe het is om uitgelachen te worden? Gepest te worden?
Probeer het eens: voelen wat iemand anders voelt, denken wat een ander denkt.

2. Stilte
We maken het bij het begin van de les vaak even stil en rustig.
Zo kunnen we even tot gebed komen en even denken aan onze geliefden. In de stilte kunnen we tot God komen. In de stilte kunnen we be-zin-nen. Probeer je het ook eens?

3. Onze kernvraag dit schooljaar is de vraag van Jezus in het evangelie: Wat kan ik voor je doen? Jezus vroeg het vaak aan de mensen om hem heen.

Vanuit deze kerngedachten hebben wij reeds enkele mooie doelen bereikt. Zo hebben wij in de maand oktober de ouders en grootouders aangemoedigd om bloed te gaan geven. Vele kinderen hebben echt moeite gedaan om volwassenen op te roepen om zich hiervoor in te zetten.

We bidden ook dagelijks voor onze geliefden. We hebben aandacht voor de kinderen die het lastig of moeilijk hebben in onze klas. We proberen ook na te denken over ons eigen gedrag: wat doe ik? Hoe doe ik het? Doe ik het goede?

Binnen een paar weken trekken we samen op naar Kerstmis doorheen de advent. Ook in deze adventstijd zullen we blijven aandacht hebben voor de zwaksten. We houden jullie op de hoogte.

…..

Ik geef hierbij ook de woorden van het morgengebed dat we elke dag in het eerste lesuur bidden. Zo kan je het zelf ook even bidden als je wil.

Dank U, Heer, voor deze nieuwe morgen.                                                        Dank U, Heer, voor deze nieuwe dag.                                                             Ik ben blij dat ik leven mag.

Soms ben ik bang.
Soms heb ik spijt.
Soms ben ik verdrietig.
Soms ben ik boos.
Soms ben ik blij.
Heer, blijf altijd bij mij.
Help mij om goed te doen,
zoals U dat wilt.

Laten we even denken aan onze geliefden: de mensen die leven in ons hoofd en in ons hart. Bidden wij deze morgen voor hen dit Wees Gegroet om aan Maria bescherming over hen te vragen. Wees Gegroet, Maria …
Amen.

Daaag en hart-elijke groeten van….
Meester Paul

Wat vinden kinderen belangrijk?

Vorige week hielden we een kleine enquête in het zesde leerjaar.                                   We stelden de volgende vraag: ‘Maak een top drie van wat jij in je leven op dit ogenblik het allerbelangrijkste vindt.’

Hieronder volgt de rangschikking.

1. Familie (mama, papa, broer(s), zus(sen), oma, opa, …)

2. Vrienden (ook de jeugdbeweging, de sportgroep, de dansgroep)

3. De school

Verder lazen we ook: mijn dier, mijn geloof, een reisje, de natuur, mijn kamer.

Bij niemand werden volgende woorden genoteerd: computer, i-pad, gsm, geld, spaarpot, games, fiets, …

 

Toen we achteraf even besproken hebben wat dit betekent, stelden we vast dat voor iedereen de mensen om zich heen van heel groot belang zijn.  Laten we zoals Jezus Christus het zei ‘elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad’.

 

We geven de aftrap…

Op maandag 1 september 2014 om 13u30 gaan we met de hele school naar de kerk.

Mevrouw Katty en meneer pastoor geven er samen met alle leerkrachten en kinderen de ‘gelovige’ aftrap voor een nieuw schooljaar.  We zullen er samen bidden voor een prachtige start en een gezond en veilig werkjaar.

Kinderen, mama’s en papa’s, we vragen in ons gebed Gods zegen.                                 We bidden vooral voor de gezinnen die het moeilijk hadden of hebben.

Laten we er vanuit onze gelovige houding het allerbeste van maken.

Veel ‘gelovig’ succes.

meester Paul