Palmpaasstok / Paasnestje

Het is een heel oud gebruik om palmpaasstokken te maken. Heel vroeger vierde men daarmee het begin van de lente. Later werd de palmpaasstok omgedoopt tot de drager van symbolen voor wat er in de Goede Week gebeurde.

*Het groen, de palmtakjes, verwijzen naar palmzondag. Jezus reed op een ezeltje Jeruzalem binnen. De mensen dachten: nu gaat het gebeuren. Jezus wordt koning en zal de Romeinen verjagen. De mensen riepen: Hosanna en juichten Hem toe met palmtakken.

*De papieren ketting/krans verbeeldt dat Jezus koning is.

*Bij het broodhaantje boven op de stok hoort ook een verhaal. Toen Jezus gevangen genomen was, vluchtten zijn vrienden. Petrus, één van zijn vrienden, volgde Hem op afstand. Enkele mensen vroegen hem: Jij hoorde toch ook bij die Jezus? Petrus antwoordde toen tot drie maal toe: Ik ??? Welnee, ik ken die man niet! En toen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich dat Jezus gezegd had dat dit zou gebeuren.

*Het kruis is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus sterft aan het kruis.

*Maar dit is niet het einde! Het kruis wordt versierd. We hangen er eitjes aan en versieringen. Symbolen voor nieuw leven. Jezus staat op, hij leeft, zijn verhaal gaat verder.

Sommige kinderen maakten een palmpaasstok, anderen maakten een paasnestje.  Kijk je mee? Klik op de foto van Gisèle met haar palmpaasstok.

Ook een dikke merci aan onze poetsvrouw Lieve die voor palmtakjes zorgde!

Spelles voor de jongens

Maandag kregen de meisjes voetbalinitiatie van een professionele trainer. Voor de foto’s daarvan verwijs ik graag door naar de pagina van onze sportjuf, juf Janne. De jongens kregen op dat moment een spelles met tal van coole spelletjes. Klik op de foto om meer te zien.