Regenboogmoment februari

Ook deze keer stonden er heel wat talenten in de kijker. Klas 6A bracht “positivo” naar voor. In de grote talentenshow konden we genieten van zang door meisjes van het vierde en dans door meisjes van het eerste, Leonie met Kimberly en Tabita die het zelfs alleen aandurfde! Onze talentenspeurder zag dat het goed was! Peppi en Kokki wezen ons op het belang van een goede hygiëne:

In de toiletten zijn water en papieren doekjes voor handen                                                 zo wassen we na elk bezoek onze handen !