Het groene groepje… per klasbubbel…

Elk groepje keek bewonderend naar het leven in het nestkastje. Het meesje maakte al een heel zacht nestje!! Graag meekijken? Klik hier!

De vierdes verzamelden de takken op de houtwal. De vijfdes waren de mooimakers van de namiddag en gingen aan het werk om het afval te verzamelen en de composthoop te luchten. De zesdes maakten het plaatsje voor de bodemsensor klaar zodat we vanaf 3 april aan de slag kunnen met het project : curieuzeneuzen in de tuin.

Regenboogmoment maart

Ook deze keer ging het regenboogmoment digitaal door in de eigen klasbubbel. Het tweede leerjaar wees ons op het leven in het water: “Denk aan de dieren van de zee!” Dirk en Dolly gaven een pluim aan elkaar! “Een pluim krijgen is leuk, een pluim geven ook! ” We konden genieten van heel wat talenten! Bekijk je het hele regenboogmoment? Klik hier! Of de foto’s en de afzonderlijke filmpjes? Dit is de link!