Het groene groepje… per klasbubbel…

Elk groepje keek bewonderend naar het leven in het nestkastje. Het meesje maakte al een heel zacht nestje!! Graag meekijken? Klik hier!

De vierdes verzamelden de takken op de houtwal. De vijfdes waren de mooimakers van de namiddag en gingen aan het werk om het afval te verzamelen en de composthoop te luchten. De zesdes maakten het plaatsje voor de bodemsensor klaar zodat we vanaf 3 april aan de slag kunnen met het project : curieuzeneuzen in de tuin.