Het groene groepje… per klasbubbel…

Elk groepje keek bewonderend naar het leven in het nestkastje. Het meesje maakte al een heel zacht nestje!! Graag meekijken? Klik hier!

De vierdes verzamelden de takken op de houtwal. De vijfdes waren de mooimakers van de namiddag en gingen aan het werk om het afval te verzamelen en de composthoop te luchten. De zesdes maakten het plaatsje voor de bodemsensor klaar zodat we vanaf 3 april aan de slag kunnen met het project : curieuzeneuzen in de tuin.

Lenteberichtjes vanuit het nestkastje…. volg de livestream!!!

De meesjes hebben het heel druk…. ook in coronatijd…het vogelkastje wordt bekeken en goedgekeurd…. de kleine takjes en ander natuurlijk materiaal wordt gebruikt om het nestje te maken…. Wil je de drukke activiteiten van de meesjes volgen, klik op de foto en geniet mee van de livestream.