Kennismakingsdag

Het kennismakingsmoment gaat door, weliswaar op een andere manier. Het opgegeven tijdstip, donderdag 27 augustus, blijft voor alle klassen.
In het eerste en het vierde leerjaar gaat de kennismaking lijfelijk door. 
Er mogen maximum 10 ouders in de klas (met mondmasker), d.w.z. één ouder per kind. We verdelen de klas in twee groepen.
1ste leerjaar: groep 1 van 17u. tot 17.30 en groep 2 van 17.30u. tot 18u.
4de leerjaar: groep 1 van 18.30u. tot 19u. en groep 2 van 19u. tot 19.30u.
De leraars van de andere klassen organiseren een digitaal moment.
2de leerjaar: van 17.30u. tot 18u.
3de leerjaar: van 18u. tot 18.30u.
5de leerjaar: van 19u. tot 19.30u.
6de leerjaar: van 19.30u. tot 20u.
Deze kennismaking zal doorgaan via google meet. Woensdag verneem je meer daarover via de klasleraar.