Oktoberviering – Ruimte voor samen!

Deze namiddag vierden we samen met de grootouders eucharistie in de Sint-Amanduskerk. We voelen ons verbonden met de mensen die we heel goed kennen en die er niet meer zijn, die gestorven zijn. We voelen ons ook verbonden met onze oma’s en opa’s, mammies en pappies, mémés en pepés hier aanwezig in de kerk of thuis. Al onze grootouders verdienen een warm HART! We maakten ruimte voor SAMEN! 

Regenboogmoment oktober 2023

Tijdens het regenboogmoment vertellen de leerlingen van het 5de leerjaar samen met Warme William dat het niet altijd gemakkelijk is om met gevoelens om te gaan… dat gevoelens heel sterk kunnen zijn… dat je iemand nodig hebt om jouw verhalen te delen. Warme William helpt je daarbij graag!  Effi en Furon tonen ons dat aandacht/onthoudkracht en doekracht ons helpen om de dingen goed aan te pakken! Dat lukt niet altijd onmiddellijk. Dat vraagt oefening en geduld. Leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar toonden ons hun dans- en acteertalent. Dankjewel aan iedereen om erbij te zijn! Klik op de collage voor meer foto’s!