Oktoberviering – Ruimte voor samen!

Deze namiddag vierden we samen met de grootouders eucharistie in de Sint-Amanduskerk. We voelen ons verbonden met de mensen die we heel goed kennen en die er niet meer zijn, die gestorven zijn. We voelen ons ook verbonden met onze oma’s en opa’s, mammies en pappies, mémés en pepés hier aanwezig in de kerk of thuis. Al onze grootouders verdienen een warm HART! We maakten ruimte voor SAMEN!