FowerPower De Tuin

Hoe tover je je gazon om tot bloemenweide? Volstaat het om minder vaak te maaien? Moet je bloemen zaaien voor een mooier resultaat? Welke rol speelt de bodem? FlowerPower De Tuin zoekt het samen met 500 burgerwetenschappers uit! De bodem en de plantensoorten zijn in elk gazon een beetje anders. Krijgen we dan ook in elk gazon een andere bloemenweide? De deelnemers aan ons experiment gaan twee jaar lang een stukje gazon beheren als bloemenweide door twee keer per jaar te maaien. Ze leggen drie proefvlakjes aan op verschillende manieren en nemen een bodemstaal. Eén of twee keer per jaar worden de bloemen, bijen, vlinders en andere insecten in de bloemenweide geteld. Zo onderzoeken we samen welk beheer de kleurrijkste bloemenweide oplevert en of zo’n kleurrijke bloemenweide aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en andere insecten.

Ook op onze school nemen we deel aan dit onderzoek. Leerlingen gingen aan de slag: bodemstaal nemen, proefvakjes afbakenen en proefvakjes aanleggen. Echte burgerwetenschappers! Klik op de foto voor het volledige album.