Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom luidden we op de Internationale dag van de Leerkracht, maandag 5 oktober ’15, de schoolbel eens extra. Zo lieten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed onderwijs.  Enkele kinderen van het zesde leerjaar engageerden zich om een passend dansje aan te leren aan de hele school. Dank u!