De klimaatbende

De Meulebeekse lagere scholen gingen onlangs samen met de gemeente en MOS het engagement aan om zich in een Klimaatbende te verenigingen. “Dat houdt concreet in dat basisscholen van een gemeente twee jaar rond het klimaat samenwerken en dat zowel op het niveau van de directie en leerkrachten als dat van de leerlingen en de medewerkers”, vertelt Lynn Busschaert van de milieudienst. “Kinderen gaan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.