STAKING

Beste ouder

De staking van woensdag aanstaande 13 februari brengt het schoolleven niet uit zijn plooi. In de Sint-Amandusschool wordt niet gestaakt. Alle kinderen kunnen de gewone lessen volgen.