Het grote fietsexamen

Het grote fietsexamen vormt het sluitstuk van een verticale leerlijn fietsen. Hiermee kunnen we testen of de zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen voor zes vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud. De Meulebeekse Vrije basisscholen Sint-Antonius, Marialoop, de Paanders en Sint-Amandus organiseerden samen het grote fietsexamen voor alle zesdeklassers op maandag 6 mei ‘19. De leerlingen gingen van start om 9u. aan het sport- en recreatiedomein Ter Borcht. Ze fietsten individueel en legden een route van ongeveer 6 km af. Tijdens de route werden volgende vaardigheden geëvalueerd : rechts op de rijbaan fietsen, langs een hindernis fietsen, rechts afslaan, links afslaan, voorrang verlenen op een kruispunt en fietsen op een rotonde. Onderweg stonden 24 controleurs en begeleiders. De controleurs evalueerden de basisvaardigheden en de begeleiders hielden een oogje in het zeil zodat bij elke wegverandering alles veilig en verkeersvriendelijk verliep. Ook de politie patrouilleerde langs het parcours. Na het fietsexamen danken we graag alle controleurs,begeleiders en de politie voor hun inzet! Met een positieve evaluatie en een knipoog naar de gemeente kijken we uit naar een volgende editie.