#MissieMinder 2021

De actie MissieMinder zet in op het consuminderen van plastic.

Op school gebruiken we zoveel mogelijk herbruikbare drinkflessen!
In de week van 26/11 tot en met 03/12 zetten we hier extra op in! Brengen jullie een herbruikbare fles mee? Kinderen van L6/L2 houden in die week een‘wegwerpplastic-controle’.                                                                                        We gingen vandaag op mini-zwerfvuilactie in de buurt van de school… Het was verschrikkelijk…. zoveel afval… zoveel mondmaskers…. !!!
We maken uithangbordjes om mensen in de buurt te tonen dat wij niet houden van afval (plastic en drankkartons) in ons Groen Plekske en in de buurt van de school. We hangen de bordjes volgende week uit. Voor meer foto’s, klik op de affiche.