Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

    • ouders
    • personeel
    • de lokale gemeenschap

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Voorzitter:

Mira De Rous

Secretaris:

Geert Tallieu

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

Danny Vande Sompele

Vertegenwoordigers van het personeel:

Isabelle Wullaert, Katrien Christiaens, Marieke Lamote

Vertegenwoordigers van de ouders:

Inne Vancoillie, Mira De Rous, Liene Masschelein

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Marie-Christine Vergote, Martine D’haene, Geert Tallieu

Permanent Adviseur:

Katty Rosseel