Pedagogisch project

 

 

Het eigen pedagogische project is schooleigen met enkele specifieke klemtonen. De autonome kleuterschool is het fundament van onze autonome lagere school. We werken verder op dezelfde manier en kijken door dezelfde bril zodat onze kinderen de school als een vertrouwde omgeving ervaren. Daarom vinden we de samenwerking heel belangrijk.

Er is overleg op directieniveau, leraarniveau en bovendien zijn er schooloverstijgende kindactiviteiten georganiseerd.

Onze ambitie is…

Aanbod

-Een veilig gevoel voor onze kinderen, hun ouders en alle betrokkenen
-Een rotsvast geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden en de ‘leer-kracht van elk kind
-Een cultuur van hartelijkheid, erkenning, verbondenheid, eerlijkheid en waardering waarin
iedereen voor elkaar zorgt
Structuur, goede organisatie, gezamenlijke doelgerichtheid
-Positieve communicatie & open dialoog vanuit gedeeld leiderschap
-Een open geest in een fit lichaam

Aanpak

Betekenisvolle vorming (leren en opvoeden) door:

-een samenhangend ontwikkeltraject
-bewust gekozen werkvormen
-een onderzoekende houding
-onderwijsarrangementen op maat
-differentiëren
-een sterke digitale leeromgeving

om te komen tot duurzaam engagement in het leren & leven in de samenleving, nu en later

Reflecteren over het eigen leerproces, de vorderingen én de ontwikkeling als persoon
in de groei naar een positief en realistisch zelfbeeld

Zorg

Kinderen ongelijk behandelen en de grilligheid in de ontwikkeling voldoende ruimte geven
om zo gelijke kansen te bieden

Organisatie

Talent(en) ontdekken en complementair inzetten
Stimuleren van zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid

Inspiratie

Een open houding naar de wereld in al haar diversiteit,
een katholieke school met plaats voor ieders eigenheid:

alle kinderen kennis laten maken met de figuur van Jezus en kansen tot beleven aanreiken

kinderen helpen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving

…goesting om MET IEDEREEN zo’n school te maken!