Pedagogisch project

 

Ons eigen pedagogisch project is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.  Op onze school verwelkomen we iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke school verwachten we dat de ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverkaring van het katholiek onderwijs vind je hieronder onder punt 1.

Het eigen pedagogische project is schooleigen met enkele specifieke klemtonen. De autonome kleuterschool is het fundament van onze autonome lagere school. We werken verder op dezelfde manier en kijken door dezelfde bril zodat onze kinderen de school als een vertrouwde omgeving ervaren. Daarom vinden we de samenwerking heel belangrijk.

Er is overleg op directieniveau, leraarniveau en bovendien zijn er schooloverstijgende kindactiviteiten georganiseerd.

Het pedagogisch project van de school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.’

Engagementsverklaring katholiek onderwijs

Onze ambitie is

Aanbod

-Een veilig gevoel voor onze kinderen, hun ouders en alle betrokkenen
-Een rotsvast geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden en de ‘leer-kracht van elk kind
-Een cultuur van hartelijkheid, erkenning, verbondenheid, eerlijkheid en waardering waarin
iedereen voor elkaar zorgt
Structuur, goede organisatie, gezamenlijke doelgerichtheid
-Positieve communicatie & open dialoog vanuit gedeeld leiderschap
-Een open geest in een fit lichaam

Aanpak

Betekenisvolle vorming (leren en opvoeden) door:

-een samenhangend ontwikkeltraject
-bewust gekozen werkvormen
-een onderzoekende houding
-onderwijsarrangementen op maat
-differentiëren
-een sterke digitale leeromgeving

om te komen tot duurzaam engagement in het leren & leven in de samenleving, nu en later

Reflecteren over het eigen leerproces, de vorderingen én de ontwikkeling als persoon
in de groei naar een positief en realistisch zelfbeeld

zorg

Kinderen ongelijk behandelen en de grilligheid in de ontwikkeling voldoende ruimte geven
om zo gelijke kansen te bieden

organisatie

Talent(en) ontdekken en complementair inzetten
Stimuleren van zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid

inspiratie

Een open houding naar de wereld in al haar diversiteit,
een katholieke school met plaats voor ieders eigenheid:

alle kinderen kennis laten maken met de figuur van Jezus en kansen tot beleven aanreiken

kinderen helpen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving

goesting om MET IEDEREEN zo’n school te maken

En we eindigen zo…

Op deze manier willen we werken aan een droomschool waar kinderen hun lagere schooltijd zorgeloos mogen beleven, waar er welbevinden is van directie en leraars. Waar ouders en kinderen een hartelijke onthalende houding van de leraar en de directie kunnen ervaren. Naar het einde van elk schooljaar, zien we dat de leerling reeds een hele weg heeft afgelegd in vergelijking met de dag waarop zij/hij onze klas is binnengekomen. En daar zijn we gelukkig mee!

 

Ik droom van een school

waar ik spelen kan met vriendjes

en stoeien mag, en blij kan zijn,

waar ik de wereld mag ontdekken,

en verwonderd enthousiast kan leren.

.

Ik droom van een school

waar ik wenen mag en lachen

en juichen, en stil kan zijn,

waar Iemand luistert naar mijn verhaal

en ik mij veilig geborgen weet.

.

Ik droom van een school

waar ik groeien kan, en groot mag worden,

en alles wat ik kan tot leven komt,

waar grote mensen zorgen voor elk kind

en iedereen zich goed mag voelen.

.

Maak jij voor mij zo’n school?