Thuisrijen

Vestiging 1 (Schutterijstraat)

  • In de Tieltstraat: de rij wordt ontbonden ter hoogte van het zebrapad.
  • Op de Plettinckplaats: ontbonden op oversteek 5-armenkruispunt Tieltstraat,  Pittemstraat, Marktstraat, Baljuw Vermeulenstraat, Regentiestraat
  • Er is ook een rij naar de kinderopvang (Berenhuisje), georganiseerd door de gemeente

Vestiging 2 (Karel van Manderstraat)

  • ‘s middags: kinderen wachten aan de poort tot iemand hen afhaalt.
  • Einde schooldag: de kinderen worden afgehaald bij hun leraar.
  • Er is een rij naar het Berenhuisje georganiseerd door de gemeente.

Bij de ontbinding van de thuisrijen vervalt de burgerlijke aansprakelijkheid van de leraar.

Kinderen die NIET met de thuisrijen meegaan en om 16.15u. niet werden afgehaald, gaan mee met de rij van het Berenhuisje of  worden door een leraar naar de kinderopvang gebracht.
(op woensdag om 11.30u., op vrijdag om 15.15u.).

Als kinderen alleen naar huis mogen gaan, wordt dit schriftelijk bevestigd door de ouder(s).