Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 u. ‘s morgens en 18.30 u. ‘s avonds.

 

Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ‘s morgens en 18.30 u. ‘s avonds.

 

Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.