Veiligheid: Verboden te roken – schoonmaakproducten

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook de open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers,

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun je terecht bij het schoolbestuur.

Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren, zoals schooluitstappen, schoolfeest, activiteiten van het oudercomité … 

                                                    Je kind heeft recht op een gezonde omgeving!

Ecologie en duurzaamheid

Als duurzame en milieuvriendelijke school kiezen we ervoor om ecologische huishoud- en poetsproducten in onze school te gebruiken.  

Ecologische schoonmaakmiddelen bevatten geen chemische stoffen, waardoor ze biologisch afbreekbaar zijn. 

Het kiezen voor ecologische poetsmiddelen is immers ook beter voor de gezondheid van onze werknemers, want die zijn minder vervelend bij het inademen. 

Daarnaast is een ecologisch middel ook beter voor de huid. 

Zo dragen wij ook ons steentje bij in het behoud van onze mooie aarde.