Particpatie

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad; wel een oudercomité of oudervereniging.

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Het oudercomité draagt mee de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het  schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is vertegenwoordigd in de schoolraad en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.Er wordt een  comedy night, pannenkoekenverkoop … georganiseerd.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :

  •  aankoop computers (chromebooks), aankoop banken speelplaats
  • aandkoop digitale borden
  • aankoop tafels, stoelen, muziekinstallatie

Voorzitter:

Sofie Debussche – mama van Vince

Secretaris:

Griet Vannieuwenhuyse – mama van Lene, Joppe en Fenne

Ondervoorzitter:

Linsey Beeuwsaert – mama van Odiel, Armelle en Leon

Penningmeester:

Andy Depreitere – papa van Kobe en Lize

PR verantwoordelijke: 

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Bestuursleden:

Candy Decloedt – mama van Céleste en Charles

Inne Vancoillie – mama van Joëlle, Odiel en Juliette en plusmama van Axelle, Léon en Babette

Anja Verhooghe – mama van Alissa en Amelia

David Verstraete – papa van Fleur

Emmy Verhaeghe – mama van Josephine en Jules

Hanne Devoldere – mama van Eloy en Axel

Jelle Callewaert – papa van Bo en Bas

Jens Pannecoucke – papa van Esmée

Joke De Roo – mama van Fien en Bram

Kimberley Roose – mama van Amélie en Achiel

Liselotte Desmet – mama van Obe en Liene

Nele Van de Walle – mama van Candace

Sofie Tytgat – mama van Rhune en Estée

Tamara Debunne – mama van Runar en Maylis

Tineke Vandevelde – mama van Lotte, Briek en Lowieze

Tracy Lemiengre – mama van Floris

 Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

   • ouders
   • personeel
   • de lokale gemeenschap

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Voorzitter:

Sofie Debussche

Secretaris:

Geert Tallieu

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

Danny Vande Sompele

Vertegenwoordigers van het personeel:

Isabelle Wullaert, Katrien Christiaens, Marieke Lamote

Vertegenwoordigers van de ouders:

Sofie Debussche, Inne Vancoillie, Hanne Devoldere

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Marie-Christine Vergote, Martine D’haene, Geert Tallieu

Permanent Adviseur:

Katty Rosseel