Particpatie

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad; wel een oudercomité of oudervereniging.

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Het oudercomité draagt mee de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het  schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is vertegenwoordigd in de schoolraad en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.Er wordt een  comedy night, pannenkoekenverkoop … georganiseerd.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :

  •  aankoop computers (chromebooks), aankoop banken speelplaats
  • aandkoop digitale borden
  • aankoop tafels, stoelen, muziekinstallatie

Voorzitter:

Griet Vannieuwenhuyse – mama van Lenne, Joppe en Fenne

Secretaris:

Tracy Lemiengre – mama Floris

Ondervoorzitter:

Linsey Beeuwsaert – mama van Odiel, Armelle en Leon

Penningmeester:

Emmy Verhaege – mama van Josephine en Jules

PR verantwoordelijke: 

Tineke Vandevelde – mama van Lotte, Briek en Lowieze

Bestuursleden:

Candy Decloedt – mama van Céleste en Charles

Inne Vancoillie – mama van Joëlle, Odiel en Juliette en plusmama van Axelle, Léon en Babette

Hanne Devoldere – mama van Eloy en Axel

Lot Bolleire – mama van Aimé

Anja Verhooghe – mama van Alissa en Amelia

Jelle Callewaert – papa van Bo en Bas

Joke De Roo – mama van Fien en Bram

Liselotte Desmet – mama van Obe en Liene

Cedric De Backere – papa van Ferre en Free

Christophe Mortier – papa van Amélie en Achiel

Hanne Demeurisse – mama van Noah en Olivia

Liene Masschelein – mama van Margot

Melissa Vandekerckhove – mama van Marthe en Lars

Mira De Rous – mama van Lexi

Tine Parmentier – mama van Lot en Mare

Thomas Hallaert – papa van Tiesj en Thieu

Wim Behaeghe – papa van Mathis en Amber

Veerle Delahaye – mama van Alexander en Iben

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

   • ouders
   • personeel
   • de lokale gemeenschap

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Voorzitter:

Mira De Rous

Secretaris:

Geert Tallieu

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

Danny Vande Sompele

Vertegenwoordigers van het personeel:

Isabelle Wullaert, Katrien Christiaens, Marieke Lamote

Vertegenwoordigers van de ouders:

Mira De Rous, Inne Vancoillie, Hanne Devoldere

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Marie-Christine Vergote, Martine D’haene, Geert Tallieu

Permanent Adviseur:

Katty Rosseel