Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil daarmee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

een gesprek met de leraar, zorgcoördinator, zorgleraar of directeur

een time-out;

naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dat kort met je kind besproken;

gebruik van kids skills. We leggen samen met je kind een vaardigheid vast waarop je kind zich zal focussen. Je kind krijgt de kans om het doel voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. We volgen dit samen met je kind op.

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

           een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

een sorry-kaart invullen

een bemiddelingsgesprek;