Medicatiegebruik en andere medische handelingen

1. Je kind wordt ziek op school

Wanneer  je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

2.  Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe
te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk
attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. De leraars tekenen voor akkoord.

Andere medische handelingen: 

Je kunt ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen ons kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit.