Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe
te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk
attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer
een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

 

Het stappenplan dat bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven zal dan
ook gevolgd worden:

Eerste hulp

  • Wie:
  • Hoe:

Ziekenhuis:

Dokter:

Verzekeringspapieren:

  • Contactpersoon:
  • Procedure: