Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media.

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

Communicatie met ouders verloopt in principe via 4 kanalen: schooltelefoon, e-mail (of nieuwsbrieven) , een persoonlijk contact of Google Classroom.

Eventuele sociale media van de school gebruiken we niet om belangrijke zaken over te communiceren en zijn niet altijd in handen van de directie van de school. (Ook al lijkt dat soms zo…) We beschouwen deze kanalen dan ook als louter informatief en in zekere zin is dit éénrichtingsverkeer, omdat je als ouder niet altijd weet met wie je in contact bent.

Wat niet langer dan één dag kan wachten, communiceer je als ouder best via de schooltelefoon of via een persoonlijk contact

Enkele voorbeelden:

  • Het melden van afwezigheden tijdens de schooluren via de schooltelefoon 
  • Veranderingen in maaltijdregeling/ opvangregeling via de schooltelefoon, want de juffen lezen geen e-mail tijdens het lesgeven 

Wat niet dringend is, kan je via e-mail communiceren.

We vragen uitdrukkelijk om personeelsleden niet via persoonlijke telefoonnummers te contacteren, ook al beschik je hier misschien over. 

Op die manier hebben onze personeelsleden ook de kans om te deconnecteren van hun werk.

Indien ze daarover beschikken, gebruiken leerlingen het schooleigen schoolcommunicatieplatform (account van de school) om te communiceren met de leerkracht. (via e-mail of Google Classroom) Daarover worden in de klas afspraken gemaakt. 

Bij voorkeur wordt er door de leerlingen rechtstreeks mondeling in de klas gecommuniceerd. 

Van het personeel wordt verwacht dat ze hun schoolcommunicatie elke werkdag lezen en binnen een termijn van 3 werkdagen beantwoorden.

We doen ons uiterste best om, zowel voor personeel als ouders, de berichtenstroom zo veel mogelijk te beperken. We bundelen informatie om geen overvloed aan verschillende, losse berichtjes te versturen.

Als de school met Google Classroom werkt, wordt alles wat taken, toetsen, opdrachten, mee te brengen materialen betreft, gecommuniceerd via Google Classroom. 

Andere, belangrijke informatie over uw kind wordt gecommuniceerd via e-mail, brieven, rapport of een persoonlijk contact.