Organisatie

De Sint-Amandusschool is een autonome lagere school met 2 vestigingsplaatsen:

 • Het 1ste tot het 3de lj in de Karel Van Manderstraat (op de site van de autonome kleuterschool)
 • Het 4de tot het 6de lj in de Schutterijstraat

We trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur

Katty Rosseel

Schutterijstaat 6 en Karel Van Manderstraat 33

051/487149

kattyrosseel@sgfv.be

Secretariaat

Nadine Vande Graveele en Hanne Carton

Schutterijstraat 6 en Karel van Manderstraat 33

051/48 71 49

nadinevandegraveele@sgfv.be – of – hannecarton@sgfv.be

Zorgcoördinator

Christine Glaude

0473/780263

christineglaude@sgfv.be

Leraars

1ste leerjaar:  Isabelle Wullaert,  Marieke Lamote en Lise Tack

2de leerjaar: Heidi Dejonghe , Sabine Vanoverbeke en Deirdre Staessen

3de leerjaar: Ann Servayge en Deirdre Staessen, Katrien Debouver en Sien Mahieu

4de leerjaar: Katrien Christiaens, Katrien Vergote en Fran Beke

5de leerjaar:Carine Devlamynck,  Lobke Devolder en Helena Vandekerckhove

6de leerjaar: Heleen De Mare en Sien Mahieu,  Barbara De Jaeger

Zorgleraars:Els Verhelst (onderbouw), Sien Verschuere (onder- en bovenbouw), Martine Belaen (bovenbouw)

Anderstalige nieuwkomers: Sien Mahieu en Sien Verschuere

Leermeesters lichamelijke opvoeding

Corinne Vanhollebeke en Ann Vanhollebeke

Preventieadviseur voor scholengemeenschappen Meulebeke en Pittem, Molenland en Wingene

Franky Polfliet

ICT-coördinator voor de scholengemeenschap

Jasper Cuvelier, Jens Declerck

Mentorcoach en stagecoördinatie

Sylvie Huys en Katrien Boone

Onderhoudspersoneel

Lieve Desplenter, Ann Vanoyen, Cheryl Marzan

Toezicht: Colette Vandeveyver, Carina Dezutter,  Christina Devolder, Lutgarde Schoutteten

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs van onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming: VZW Ferdinand Verbiest

Vestiging: Baljuw Vermeulenstraat 1A – 8760 Meulebeke

Voorzitter: Rik Vergote

Contactpersoon: Bald Vandekerchove – email: baldvdk@sgfv.be – telefoon: 0486/344690

Raad van bestuur:

Rik Vergote : voorzitter
Pittemstraat 9 – 8760 Meulebeke

Jan Callens : ondervoorzitter
Wielewaalstraat 3 – 8740 Pittem

Bald Vandekerckhove: afgevaardigd bestuurder   Hugo Verrieststraat 27 – 8760 Meulebeke

Christine Boderé – Molenakker 18 –8740 Pittem

Marijke Lootens – Schuiferskapellestraat 20 – 8740 Pittem

André Maeseele – Koolskampstraat 50 – 8740 Pittem

Ann Rogé – Sint-Amandstraat 6 – 8760 Meulebeke

Gudrun Verschuere – Koolskampstraat 3 – 8740 Pittem

Leden algemene vergadering:

Gisèle Debever  – Grootveldstraat 7 – 8740 Pittem

Jacky Debruyne – Nieuwstraat 2A/3 – 8760 Meulebeke

Hubert Dobbels – Krinkelstraat 14 – 8760 Meulebeke

Geert Lanssens– Vredestraat 5 – 8760 Meulebeke

Willy Naert – Paardestraat 37A – 8740 Pittem

Hilda Tanghe – Stationsstraat 1 – 8740 Pittem

Nikolas Verslype – Gentstraat 15 – 8760 Meulebeke

Rudi De Smedt – Markt 10 – 8760 Meulebeke

Met volgende scholen in de Scholengemeenschap (samenwerking tussen de scholen) Ferdinand Verbiest

1° GVLS Sint-Amandus – directie Katty Rosseel

Vestiging 1 – Schutterijstraat 6, 051/48 71 49: 4de, 5de en 6de leerjaar

Vestiging 2 – Karel Van Manderstraat 33, 051/48 71 49: 1ste, 2de en 3de leerjaar

2° GVKS Sint-Lutgardis – directie Veerle Notebaert

Karel Van Manderstraat 33, 051/48 80 86

3° GVBS Sint-Antonius – directie Koen Ameye

Sint Antoniusstraat 3, 051/48 61 17

4° GVBS De Paanders – directie Els Declerck

Paanderstraat 49, 051/48 74 03

5° GVBS Marialoop – directie Eva Rubens

Marialoopsteenweg, 051/48 35 67

1° GVBS Pittem – directie Kristien Goedgebuer

Koolskampstraat 6, 051/46 66 24

2° GVBS Egem – directie Lieve Dewitte

Molenakker 97, 051/46 76 99

 

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is:

naam: VZW FERDENAND VERBIEST

adres: Baljuw Vermeulenstraat 1A – 8760 MEULEBEKE

ondernemingsnummer: 0446162881

voorzitter: Rik Vergote

contactpersoon: Bald Vandekerckhove – email: baldvdk@sgfv.be – telefoon: 0486/344690

RPR, bevoegde ondernemingsrechtbank te …

Schooluren

De school is open

 • op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.15u.-11.40u. en van 13u.-16u.
 • op woensdag van 8.15u.-11.15u.
 • op vrijdag van 8.15u.-11.40u. en van 13u.-15u.

De lessen beginnen stipt om 8.30 u. en en om 13.15u.!

Wij organiseren middagopvang van 11.40u. tot 13.15u. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd.

De vrije dagen, de pedagogische studiedagen en de oudercontacten kan je terugvinden op de website onder ‘vakantiekalender’ in de rechterkolom.

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er dus op toe dat hun kind tijdig naar school vertrekt.

pauzes

-Voormiddag van 10.10 u. tot 10.25 u.
-Namiddag van 14.55 u. tot 15.10 u.
-Middagpauze : van 11.40 u. tot 13.15 u.

Tijdens de pauze mogen de kinderen iets eten. Dit kan door middel van eens stuk fruit, groente of een boterham. We verbieden koekjes, koffiekoeken en dergelijke. Zuivelproducten worden afgeraden; de warmte in de lokalen komt deze voedingsmiddelen niet ten goede.

Aan de drinkfonteintjes kunnen de kinderen hun dorst lessen.  Ze kunnen hun drinkfles van thuis hier bijvullen.

Opvang 

De school organiseert geen voor- en naschoolse opvang. Deze wordt door de gemeente geregeld. Het ‘Berenhuisje’ staat dan borg voor een goed georganiseerde opvang. De kinderen worden naar school gebracht en op school afgehaald.
Locatie: O.C. Vondel. Inlichtingen tel. 051 48 80 80
Brochure kinderopvangmogelijkheden in Meulebeke:

De brochure bevat alle bestaande kinderopvanginitiatieven in de eigen gemeente: onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, minicrèches, zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders, opvang in de scholen, het gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking, de oppasdienst van de Gezinsbond en opvang van zieke kinderen. Ze worden vermeld met o.a. naam, adres en telefoonnummer zodat ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen – van baby tot 14 jaar – contact kunnen opnemen met het initiatief dat hun interesse wegdraagt.

De brochure wordt up to date gehouden aan de hand van informatie die de opvanginitiatieven zelf doorspelen. De brochure is terug te vinden op de gemeentelijke website: www.meulebeke.be/jeugd/buitenschoolse kinderopvang/kinderopvangmogelijkheden. De papieren versie van de brochure kan ook afgehaald worden op het gemeentehuis.

De brochure is een realisatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang Meulebeke. Het LOK startte met deze brochure reeds in 2000 met als doel tegemoet te komen aan de vraag naar informatie waar mensen met hun kinderen terecht kunnen op momenten dat zij door werk of andere omstandigheden daar nood aan hebben. Het LOK bestaat sedert november 1998 en is sinds mei 2008 een officiële adviesraad met adviesbevoegdheid inzake kinderopvang naar het gemeentebestuur toe. Het secretariaat is gevestigd in het gemeentehuis.

Lunch

’s Middags kan tegen betaling op school warm gegeten worden in het restaurant. Er wordt hier ook soep aangeboden.

Een broodmaaltijd kan ook. Daarvoor wordt ook een bijdrage gevraagd. Deze maaltijd gaat door in de klas bij de leraar. Boterhammen worden in de boterhamdoos (genaamtekend) meegebracht. Er worden geen koffiekoeken en dergelijke meegebracht. Ook yoghurt, petit gervais, … zijn niet toegelaten. Alles wat fruit en groente is, wordt toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks. Hier wordt geen soep aangeboden en er wordt enkel water gedronken!

Aan tafel worden de regels van wellevendheid gerespecteerd. Leerlingen die inbreuk maken op deze regels, kunnen geweigerd worden.

Verzekering 

De leerlingen zijn tijdens alle activiteiten die met de school betrekking hebben, tegen lichamelijke letsels verzekerd. De leerlingen zijn tot maximum een half uur voor en na schooltijd verzekerd op voorwaarde dat de normale weg van en naar school gevolgd wordt. De aangifte van het ongeval moet binnen de 24 uren gebeuren.
Wanneer een leerling de ongevalsaangifte pas de volgende dag doet, dan moet hij over voldoende getuigenissen beschikken. Daarom is het beter dat de leraar van toezicht altijd onmiddellijk, zelfs bij kleine kwetsuren, op de hoogte gebracht wordt.

De verzekering is ook van toepassing op onze vrijwilligers.

Naar school komen

Met de auto

Wanneer de kinderen met de auto naar school worden gebracht, worden zij niet aan de schoolpoort afgezet. Voor de vestiging Schutterijstraat stappen ze uit in de Tieltstraat en voor de vestiging Karel van Manderstraat rijdt men naar de parking van O.C. Vondel. De verantwoordelijkheid van de school begint pas wanneer je kind op de speelplaats is aangekomen.

Met de fiets

Wij streven er reeds geruime tijd naar om de kinderen die ver van school wonen aan te zetten om de fiets te gebruiken. Best zijn ze dan uitgerust met een fluorescerend hesje en een fietshelm. De fiets kunnen ze stallen in één van onze fietsenstallingen.

Te voet

Wie te voet naar school komt, blijft steeds op het voetpad en steekt via de
zebrapaden de straat over. Ook een fluorescerend hesje is aan te raden.

Met de step

Als de kinderen sneller steppen dan de voetganger, gebruiken ze het fietspad.

In elk van de vernoemde gevallen is de schoolverzekering van kracht.
Wel dient de logische weg gevolgd te worden.

Thuisrijen: ’s middags en einde schooldag

Voor vestiging 1 (Schutterijstraat)

 • In de Tieltstraat: de rij wordt ontbonden ter hoogte van het zebrapad.
 • Op de Plettinckplaats: ontbonden op oversteek 5-armenkruispunt Tieltstraat,  Pittemstraat, Marktstraat, Baljuw Vermeulenstraat, Regentiestraat
 • Er is ook een rij naar de kinderopvang (Berenhuisje), georganiseerd door de gemeente

Voor vestiging 2 (Karel van Manderstraat)

 • ’s middags: kinderen wachten aan de poort tot iemand hen afhaalt.
 • Einde schooldag: de kinderen worden afgehaald bij hun leraar.
 • Er is een rij naar het Berenhuisje georganiseerd door de gemeente.

Bij de ontbinding van de thuisrijen vervalt de burgerlijke aansprakelijkheid van de leraar.

Kinderen die NIET met de thuisrijen meegaan en om 16.15u. niet werden afgehaald, gaan mee met de rij van het Berenhuisje of  worden door een leraar naar de kinderopvang gebracht.
(op woensdag om 11.30u., op vrijdag om 15.15u.).

Als kinderen alleen naar huis mogen gaan, wordt dit schriftelijk bevestigd door de ouder(s).