Opvang

De school organiseert geen voor- en naschoolse opvang. Deze wordt door de gemeente geregeld. Het ‘Berenhuisje’ staat dan borg voor een goed georganiseerde opvang. De kinderen worden naar school gebracht en op school afgehaald.
Locatie: O.C. Vondel. Inlichtingen tel. 051 48 80 80
Brochure kinderopvangmogelijkheden in Meulebeke:

De brochure bevat alle bestaande kinderopvanginitiatieven in de eigen gemeente: onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, minicrèches, zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders, opvang in de scholen, het gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking, de oppasdienst van de Gezinsbond en opvang van zieke kinderen. Ze worden vermeld met o.a. naam, adres en telefoonnummer zodat ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen – van baby tot 14 jaar – contact kunnen opnemen met het initiatief dat hun interesse wegdraagt.

De brochure wordt up to date gehouden aan de hand van informatie die de opvanginitiatieven zelf doorspelen. De brochure is terug te vinden op de gemeentelijke website: https://www.meulebeke.be/verschillende-opvanginitiatieven. De papieren versie van de brochure kan ook afgehaald worden op het gemeentehuis.

De brochure is een realisatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang Meulebeke. Het LOK startte met deze brochure reeds in 2000 met als doel tegemoet te komen aan de vraag naar informatie waar mensen met hun kinderen terecht kunnen op momenten dat zij door werk of andere omstandigheden daar nood aan hebben. Het LOK bestaat sedert november 1998 en is sinds mei 2008 een officiële adviesraad met adviesbevoegdheid inzake kinderopvang naar het gemeentebestuur toe. Het secretariaat is gevestigd in het gemeentehuis.