Lunch

‘s Middags kan tegen betaling op school warm gegeten worden in het restaurant. Er wordt hier ook soep aangeboden.

Een broodmaaltijd kan ook. Daarvoor wordt ook een bijdrage gevraagd. Deze maaltijd gaat door in de klas/apart lokaal bij een leraar. Boterhammen worden in de boterhamdoos (genaamtekend) meegebracht. Er worden geen koffiekoeken en dergelijke meegebracht. Ook yoghurt, petit gervais, … zijn niet toegelaten. Alles van fruit en groente is toegelaten. De betaling gebeurt maandelijks. De leerlingenraad beslistte in februari dat boterhameters ook soep drinken (of op zijn minst proeven).

Aan tafel worden de regels van wellevendheid gerespecteerd. Leerlingen die inbreuk maken op deze regels, kunnen geweigerd worden.