Onderwijstaal Nederlands

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat je kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. .

Wij verwachten van jou, ouder, dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject en/of taalbad voor de kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om je kind  in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Vraag gerust naar informatie (bij de brugfiguur) over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

Dit kan onder meer door:

 • Zelf Nederlandse lessen te volgen.
 • Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • Te zorgen voor Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …).
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.