Leersteuncentrum

Het decreet leersteun treedt in werking vanaf 1 september 2023.  Het brengt een aantal veranderingen met zich mee.

Op vlak van verslaggeving wordt het vroegere gemotiveerd verslag nu het GC-verslag en het verslag wordt een IAC-verslag. Dergelijke verslagen worden opgemaakt door het CLB in overleg met de school, de leerling en de ouder.

Op vlak van ondersteuning wordt met de invoering van het leersteundecreet de ondersteuning van de leerling niet langer geboden door een ondersteuningscentrum maar wel door het leersteuncentrum waarbij de school is aangesloten. Onze school is aangesloten bij het katholiek Leersteuncentrum West-Vlaanderen Zuid.

De ondersteuning is leerling-, leraar– en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met het lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij een leersteuncentrum. Dat verloopt steeds via de school.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kun je terecht bij de zorgcoördinator Christine Glaude (christineglaude@sgfv.be)

Instellingsnummer 145664
Marktstraat 86
8530 Harelbeke

Directeur: An Vanooteghem
Coördinatoren: Mieke Darras, Liesbeth Desmyter, Jeannot Vanhaecke en Nele D’hont
130-tal leerondersteuners voor Type Ba, 3 en 9 types en een 12-tal voor Type 2.

Ons zelfstandig leersteuncentrum gaat een structurele samenwerking aan met de Kade-Spermalie voor Type 6 en 7 en met Dominiek-Savio voor type 4.

Hierbij kan je de linken vinden naar hun website!