Oudercontacten

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarom plannen we een kennismakingsdag net voor het nieuwe schooljaar begint.  Je kan er kennis maken met de klasleraar van je kind en met de manier van werken.

Daarnaast voorzien we extra kijkmomenten in de klas tijdens de maand oktober. 

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar is er een extra infomoment voor de meerdaagse uitstap.

In het zesde leerjaar word je uitgenodigd i.f.v. de keuze secundair onderwijs.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via de rapporten. We hebben 3 rapporten in een schooljaar.

Er zijn 3 oudercontacten voorzien waarvoor je digitaal kan intekenen.

    • november (lijfelijk)
    • winterrapport februari (digitale sessie)
    • zomerrapport: eind juni (lijfelijk)

Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten via de jaarkalender op welke data die doorgaan. Als je je zorgen maakt ten aanzien van jouw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind.

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind.

Wij engageren ons om met jou in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Op onze school is er ook een brugfiguur die je kan helpen met je vragen. Op woensdag is ze aanwezig op onze school.