Schooluitstappen

Eendaagse uitstappen

De school organiseert geregeld dergelijke activiteiten:

-Sportdagen worden jaarlijks georganiseerd in alle klassen.

-Schoolreizen.

-Klasuitstappen ter ondersteuning van aangeboden leerstof (zie website en klasblog)

Door de ondertekening van dit schoolreglement gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd.

In het belang van het kind is het noodzakelijk dat het aan alle uitstappen deelneemt. Indien je je kind niet laat meegaan op een uitstap, dan moet je dit vooraf schriftelijk aan de school melden. 

Meerdaagse uitstappen

-Zeeklassen (4de leerjaar) in de lente. Richtprijs (zie lijst)

-Bosklassen (5de leerjaar) in de lente. Richtprijs (zie lijst)

Zoom@Regio (6de leerjaar) in de lente. Richtprijs (zie lijst)

 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.