Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Dit schooljaar organiseren we de volgende schooluitstappen:

Eendaagse uitstappen

-Sportdagen worden jaarlijks georganiseerd in alle klassen.

-Schoolreizen.

-Klasuitstappen ter ondersteuning van aangeboden leerstof (zie website en klasblog)

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag.

Door de ondertekening van dit schoolreglement gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. 

In het belang van het kind is het noodzakelijk dat het aan alle uitstappen deelneemt. Indien je je kind niet laat meegaan op een uitstap, dan moet je dit vooraf schriftelijk aan de school melden. 

Meerdaagse uitstappen

-Zeeklassen (4de leerjaar) in de lente.

-Bosklassen (5de leerjaar) in de lente.

Zoom@Regio (6de leerjaar) in de lente.

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.

Zwemmen

Alle kinderen van de school gaan jaarlijks zwemmen:

1ste, 2de en 3de leerjaar: 13 keer (1ste lj in de zomer, 2de lj in de winter, 3de lj in de herfst)

4de lj in de winter: 10 keer

5de lj in de herfst: 6 keer

6de lj in de zomer: 5 keer

De zwembeurten worden betaald door de school.