Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Dit schooljaar organiseren we de volgende schooluitstappen:

Eendaagse uitstappen

-Sportdagen worden jaarlijks georganiseerd in alle klassen. Deze gaan door ofwel op school, Ter Borcht of op verplaatsing.

-Klasuitstappen ter ondersteuning van aangeboden leerstof (zie website en klasblog) in eigen gemeente of op verplaatsing (met bus of fiets)

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag.

Zwemmen

Alle kinderen van de school gaan jaarlijks zwemmen:

1ste, 2de en 3de leerjaar: 13 keer (1ste lj in de zomer, 2de lj in de winter, 3de lj in de herfst)

4de lj september en oktober: 8  keer

5de lj  zomer: 6 keer

6de lj de zomer: 6 keer

De zwembeurten worden betaald door de school.

Meerdaagse uitstappen

-Zeeklassen (4de leerjaar)

-Bosklassen (5de leerjaar)

Zoom@Regio (6de leerjaar)

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.