Wat mag en wat niet?

Kleding en uiterlijk

We verwachten dat je kind steeds een verzorgd voorkomen heeft. Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.

Sandalen zijn toegelaten;  pantoffels, slippers, … omwille van de veiligheid niet!

Alle kledingstukken worden genaamtekend.

Op de speelplaats worden kledingstukken niet achteloos op de grond geworpen, maar aan de voorziene kapstokken opgehangen. Ook de schooltassen worden netjes op de afgesproken plaats gezet.

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding draagt je kind de sportuitrusting die je op school aankoopt samen met witte turnpantoffels of sportschoenen en witte sokken. Deze sportuitrusting moet genaamtekend zijn.

Persoonlijke bezittingen

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, thuis gelaten.

Je kind brengt ook geen boeken of tijdschriften mee waarvan de inhoud niet strookt met het opvoedingsproject van de school.

Gezondheid en milieu op school

Je kind leert op onze school het mileu maximaal te respecteren. Zo werden reeds heel wat inspanningen gedaan om ook in onze school de natuur volop tot haar recht te laten komen. Via ons “Groen Plekske” leert je kind wat de natuur inhoudt, hoe we haar kunnen liefhebben en leren respecteren.

Naast het respect voor de natuur leert je kind via het sorteren van afval de natuur ook te beschermen. Heel wat afval wordt zowel op de speelplaats als in de klas gesorteerd om milieuvriendelijk te laten verwerken. Daartoe werden de nodige containers aangebracht.

Vele kinderen zijn op onze school milieuverantwoordelijken. Deze werkwijze helpt je kind om zijn  verantwoordelijkheid te leren opnemen.

Een boekentas dient om het schoolmateriaal ordelijk op te bergen. Om medische redenen is het aan te raden deze steeds op de rug te dragen.

Eerbied voor materiaal

In het kader van de maximumfactuur wordt alle materiaal gegeven om de eindtermen te bereiken. Er hoeft dus naast een boekentas geen extra materiaal worden meegebracht.

Schooluitrusting en schoolgerei, zowel van de school als persoonlijke voorwerpen, en kleding worden met de nodige zorg behandeld.

De boterhamdozen en drinkflessen steeds naamtekenen.