Ouderlijk gezag

Zorg en aandacht voor het kind

We bieden een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken voor één van beide ouders. Wij hopen dat de ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, kunnen beide ouders op de hoogte blijven van het schoolleven via mail, website en google classroom.

– De brieven worden meegegeven naar die ouder waar het kind op die dag verblijft.

– Alle schoolactiviteiten (uitnodigingen van schoolfeesten, oudercontacten … ) komen op de website en specifiek komen de huistaken, klasbrieven (klasactiviteiten) op google classroom.

– Rapporten worden naar beide ouders gemaild op de dag dat het rapport wordt meegegeven.

– De rekeningen worden op vraag van de ouders gesplitst in twee. Er wordt geen onderscheid gemaakt bij welke ouder al dan niet op school wordt gegeten.

– Bij oudercontacten opteren we één oudercontact per kind.

Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.