Schooluren

De school is open

    • op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.15u.-11.40u. en van 13u.-16u.
    • op woensdag van 8.15u.-11.15u.
    • op vrijdag van 8.15u.-11.40u. en van 13u.-15u.

De lessen beginnen stipt om 8.30 u. en en om 13.15u.

Wij organiseren middagopvang van 11.40u. tot 13.15u. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd.

De vrije dagen, de pedagogische studiedagen en de oudercontacten kan je terugvinden op de website onder ‘vakantiekalender’ in de rechterkolom.

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er dus op toe dat hun kind tijdig naar school vertrekt.

Pauzes

-Voormiddag van 10.10 u. tot 10.25 u.
-Namiddag van 14.55 u. tot 15.10 u.
-Middagpauze : van 11.40 u. tot 13.15 u.

Tijdens de pauze mogen de kinderen iets eten. Dit kan door middel van eens stuk fruit, groente of een boterham. We verbieden koekjes, koffiekoeken en dergelijke. Zuivelproducten worden afgeraden; de warmte in de lokalen komt deze voedingsmiddelen niet ten goede.

Aan de drinkfonteintjes kunnen de kinderen hun dorst lessen.  Ze kunnen hun drinkfles van thuis hier bijvullen.