Aanwezigheid

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen je als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag (www.groeipakket.be)  en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het VCLB.

We vragen om je kind op tijd naar school te brengen.  De school begint om 8.30u. en eindigt om 11.40. (woensdag om 11.15). ’s Middags starten de lessen om 13.15u. tot 16u. (vrijdag om 15u.)  We verwachten dat je het secretariaat en/of de leraar voor 8.30u. verwittigt via mail of telefoon.  De leraar verwittigt het secretariaat als een leerling niet aanwezig en als de leraar/secretariaat niet op de hoogte werd gebracht van de reden.  

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  Deze begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.