Begeleiding

Leerlingenbegeleiding

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. We hebben een basisaanbod voor alle leerlkingen voor de vier begeleidingsdomeinen:

    • onderwijsloopbaan;
    • leren en studeren;
    • psychisch en sociaal functioneren;
    • preventieve gezondheidszorg.

We bieden verhoogde zorg voor leerlingen voor wie dat niet volstaat (fase 1 van het zorgcontinuüm)

De school krijgt ondersteuning voor leerlingen die uitbreiding van zorg nodig hebben via één van de ondersteuningsnetwerken.

                                        Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien!

Huiswerk

Google classroom is een belangrijk hulpmiddel/agenda om contact te houden, mededelingen te doen,  informeren over de huistaken en te plannen.  Het is belangrijk dat je als ouder de werking van google classroom goed kent! Naast de website en oudermailer is dit één van de communicatiekanalen.

In de eerste graad krijgen de kinderen op maandag huistaak dat afgewerkt moet zijn tot woensdag en op woensdag krijgen ze een nieuwe taak tot vrijdag. Vanaf het derde leerjaar krijgen ze de taken op maandag en worden die op vrijdag ingeleverd.

De derde graad maakt onder begeleiding van de leraar hun planning op. De begeleiding wordt in het 6de leerjaar afgebouwd.

Een huistaak kan een inoefentaak, een zoekopdracht,  een studiemoment….  zijn.

In de derde graad is Frans oefenen een dagelijkse taak.

Vanaf het vierde leerjaar worden er mogelijkheden aangeleerd om te leren leren: mindmaps, schema’s, samenvatting … Vanaf dan kan aan de leerlingen worden gevraagd om iets te leren.

Voor een aantal leerlingen zorgt de leraar voor een gedifferentieerde huistaak. Dat kan in overleg met de ouders.

Kinderen die kine, logo of reva volgen, passen hun planning aan zodat ze op die dagen geen taak maken maar toch hun gemaakte taken op tijd kunnen afgeven.

 Er kunnen computertaken worden opgegeven. De leraar spreekt met de leerlingen af (die geen computer thuis hebben) waar, hoe en wanneer de taak kan gemaakt worden.

 Handboeken en schriften mogen ALTIJD mee naar huis, mits de leerling dit vraagt aan de leraar. Er wordt verwacht dat alle schriften en handboeken in de klas zijn tijdens de klasuren.

                                                          Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd!