Stappenplan bij ziekte of ongeval

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen we, indien nodig, om je kind op te halen.

Eerste hulp

    • Wie? Barbara De Jager, Heleen De Mare, Marieke Lamote
    •  Hoe? Eerste verzorging 

Dokter

Ziekenhuis 

Verzekeringspapieren:

      • Contactpersoon: nadinevandegraveele@sgfv.be
      • Procedure: de leraar meldt dat een kind verzorging nodig heeft. Secretariaat geeft door aan de verzekering. Het mailadres wordt doorgegeven naar de verzekeraar. Vanaf dan gebeurt alle via de ouders.