Bijdrageregeling

Op de website vind je een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen (zie richtprijzen).

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte uitgaven zal je zeker moeten betalen.

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of voor activiteiten waar je niet verplicht moet aan deelnemen. Als je ze aankoopt of aan activiteiten deelneemt, moet je er wel een bijdrage voor betalen. In de lijst proberen we de prijzen per benadering weer te geven. Dit betekent dat het bedrag in de buurt van de richtprijs ligt. Het kan echter iets meer of iets minder zijn.

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.

(gymkledij bijvoorbeeld), koop je verplicht op school.

Er werd een scherpe (jaarlijks 90 euro)  en een minder scherpe (over 6 leerjaren 445 euro ) maximumfactuur opgelegd vanuit het ministerie.

Maandelijks worden de verschuldigde bedragen i.v.m. maaltijden, … door middel van domiciliëring geïnd. De momenten waar een schoolrekening komt, staan op de jaarplanning van de school. Betalen via overschrijving is ook nog mogelijk. Er wordt geen contant geld meegegeven met de kinderen.

Scholen zijn verplicht om in een gespreide betaling van minimum drie schoolrekeningen per schooljaar te voorzien.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met het secretariaat van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.