Samenwerking

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Oudercomité

In onze school is er geen ouderraad; wel een oudercomité of oudervereniging.

De oudervereniging is de groepering van alle ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen. Via het oudercomité participeren de ouders aan het schoolgebeuren en zijn zij betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Het oudercomité draagt mede de zorg voor het welzijn van de kinderen op school, alsook voor het goed functioneren van het  schoolgebeuren. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met het schoolbestuur en het schoolteam.

Het oudercomité is meestal vertegenwoordigd in de schoolraad en heeft aldus een officieel karakter. Op die manier is het oudercomité betrokken bij de besluitvorming van bepaalde zaken, bijvoorbeeld de aanwending van het lestijdenpakket.

Het oudercomité heeft recht op informatie in verband met het onderwijsprogramma en het opvoedingsproject van de school.

Het oudercomité kan ook adviserend optreden bij zaken die noodzakelijk zijn voor het algemeen welzijn van de kinderen. Zij ondersteunen ook de schooltaken en de activiteiten van de school.

Het oudercomité kan ook eigen initiatieven nemen, die aansluiten bij de schoolvisie en het schoolleven. Dit gebeurt steeds in afspraak en met de goedkeuring van de directie.

Het oudercomité kan ook bepaalde acties organiseren om de school financieel te ondersteunen. De aankoop van didactisch materieel of andere zaken gebeurt steeds via de school.

De voorbije jaren werd het volgende gerealiseerd :
– aankoop computers (chromebooks), aankoop banken speelplaats
– aankoop smartboarden
Naast de kaarting en de pannenkoekenverkoop wordt ook de smarty-party georganiseerd.

Voorzitter:

Mevr. Nele Windels – mama van Femke en Febe

Ondervoorzitter:

Liselot Ecarnot – mama van Margaux en Maité

Secretaris:

Sofie Debussche – mama van Vince

Penningmeester:

Stefaan Danneels – papa van immanuel

Bestuursleden:

Mevr. Nathalie D’Hondt – mama van Jens, Mattis en Margot

Mevr. Chantal Spriet – mama van Michiel en Mathias

Dhr. Frederik Pollet – papa van Michelle en Margo

Mevr. Linsey Beeuwsaert – mama van Léon en Armelle

Mevr. Charon Vanden Nest – mama van Kéano

Dhr. Piet Lannoo – papa van Michiel

Mevr. Anja Verhooghe – mama van Alissa en Amelia

Mevr. Inne Vancoillie – mama van Joëlle, Odile en Juliette

Mevr. Nele Van de Walle – mama van Candace

Dhr. Nicolas Verslype – papa van Marie-Astrid en Leopold

Mevr. Petra Bouckhuyt – mama van Nada en Salma

Mevr. Tamara Debunne – mama van Runar en Maylis

Mevr. Tineke Vandevelde – mama van Lotte, Briek en Lowieze

Schoolraad

Een overlegorgaan tussen schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap.

Voorzitter:

Mevr. Chantal Spriet

Mevr. Marie-Christine Vergote

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

Pastoor Jozef Claerhout

Dhr. Geert Tallieu
Dhr. Geert D’haene Mevr.

Mevr. Isabelle Wullaert

Vertegenwoordigers van de ouders:

Mevr. Chantal Spriet
Mevr. Nathalie D’Hondt
Mevr. Sofie Debussche

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Mevr. Marie-Christine Vergote
Mevr. Erna Ide
Mevr. Bea Debouver

Permanent Adviseur:

Mevr. Katty Rosseel

Met de leerlingen

In de bovenbouw wordt een leerlingenraad opgericht.

De 2 vertegenwoordigers per klas – in totaal 18 afgevaardigden- worden via verkiezing, aangeduid als afgevaardigde van de klas. Let wel : iemand die reeds in de leerlingenraad was, kan zich geen kandidaat meer stellen.

Van de vergaderingen zal telkens een schriftelijk verslag zijn, dat op de website komt. Er wordt ook een verslag geafficheerd op 2 plaatsen op de speelplaats.

Het is  de bedoeling dat de klasvertegenwoordigers wensen, vragen of klachten vanuit de hele klasgroep  naar de leerlingenraad brengen, geen individuele. Handtekening gewenst van de leerkracht!

Er wordt ook verondersteld dat zij achteraf de kans krijgen om in de klas kort een mondeling verslag uit te brengen.

De leerlingenraad wordt begeleid door directeur Katty, zoco Christine, meester Chris en mevrouw Martine. Geïnteresseerde leerkrachten zijn ook welkom tijdens de vergaderingen.

Hieronder de data en de afgevaardigden voor het schooljaar 2016-2017

– maandag 7 november 2016

– maandag 19 december 2016

– donderdag 26 januari 2017

– maandag 20 februari 2017

– dinsdag 30 mei 2017

 

Leerlingenraad 2016-2017

Verkiezingen werden georganiseerd

 

leerjaar leden
4A  Emma Debersaque en Arian Samadi
4B  Marte Declerck en Henri Vandermersch
4C  Salma Bearm en Battiste de Meyer
5A  Evi Scheldeman en Pierre Louis Dendauw
5B  Louise Carpentier en Dyami De Decker
5C  Lore Decorte en Iben Vullers
6A  Nore Clarysse en Brent De Ketele
6B  Tessa Vergote en Niels Deconinck

 Met externen

Onze school en het  Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) van Tielt hebben een beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingen vastlegt.

VCLB-TIELT

Grote Hulststraat 55 bus1

8700 Tielt

tel. 051 42 66 42

fax 051 42 66 41

info@clbtielt.be

http://www.clbtielt.be

 

Openingsuren:

elke werkdag van 8u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u.

vrijdag tot 16.00 u.
of op afspraak

Sluitingsperiodes:
– Kerstvakantie: Open op woensdag 27 december 2017 en vrijdag 5 januari  2018
– Paasvakantie
– Vlaamse feestdag: 11 juli 2018
– Zomervakantie: gesloten van 15 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018

Infotheek:

informatie over studierichtingen binnen en buiten de regio, de onderwijsstructuur, thema’s zoals opvoeden, leren studeren, … kunnen er gratis worden geraadpleegd.

enkel op afspraak

Contactpersoon: Mevr. Els De Branbandere, directeur

051 62 66 42  els.de.brabandere@clbtielt.be

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of VCLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In het VCLB werken artsen, sociaal verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers… samen om op uw vragen gepaste oplossingen te helpen zoeken. Deze verschillende vakmensen samen vormen een multidisciplinair team. De namen van het VCB-team van onze school kan je opvragen via school of via www.clbtielt.be

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren.

Je kan bij ons terecht… Als je ergens mee ziet of je niet goed in je vel voelt, je moeite hebt met leren, voor hulp bij studie- en beroepskeuze, met vragen over je gezondheid, je lichaam… met vragen over vriendschap, verliefdheid, relaties… met vragen over opvoeden, stress, onzekerheid… voor inentingen.

Je moet naar het VCLB… op medisch onderzoek, als je te vaak afwezig bent op school (leerplichtbegeleiding), voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs, om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen, bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Als de school aan het VCLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan zal het VCLB een begeleidingsvoorstel doen. Het VCLB-team start de begeleiding pas als de leerling (vanaf 12 jaar) of de ouders van de leerling (jonger dan 12 jaar) hiermee instemmen. De VCLB-tussenkomsten zijn verplicht als het gaat om de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding en de acties die worden genomen i.v.m. besmettelijke ziektes.

Het VCLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen in begeleiding uit.

Het VCLB-Dossier:

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons aan volgende regels: 1) in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 2) we behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. 3) we houden ons aan het beroepsgeheim en het “decreet rechtspositie minderjarigen”.

Alle dossiergegevens worden bewaard op het Centrum voor Leerlingbegeleiding. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier beheert, wordt het dossier gedurende 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Mag het dossier worden ingekeken? Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum. Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier beslist de arts. Vanaf 12 jaar mag je meestal het dossier inkijken. Er bestaan daarop enkele uitzonderingen. Jouw ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Het dossier inkijken gebeurt steeds door een gesprek met het begeleidende VCLB-team. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.

Wat gebeurt er met het dossier als een leerling van school verandert?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen vezetten maar sommige gegevens geven wij verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere school met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (oude) CLB.

Heb je een klacht?

Het CLB heeft een vaste werkwijze om klachten bespreekbaar te maken en te behandelen. Vraag er naar bij jouw CLB.

Besmettelijke ziektes:

Als uw kind of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve dan zo snel mogelijk uw school of rechtstreeks uw CLB-team hiervan op de hoogte te brengen. Besmettelijke ziektes zijn: buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de gladde huidontagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.

Op medisch onderzoek:

Elke leerling moet verschillende keren op medisch onderzoek bij de CLB-arts en de verpleegkundige. Dit is in de eerste kleuterklas (3/4 jaar), de tweede kleuterklas (4/5 jaar), het eerste jaar lagere school (6/7 jaar), het derde jaar lagere school (8/9 jaar), het vijfde jaar lagere school (10/11 jaar), het eerste secundair (12/13 jaar) en het derde secundair (14/15 jaar). Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen wij het vaccinatieprogramma aanbevolen door de overheid. Om ze te krijgen moeten jouw ouders toestemming geven. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen via een aangetekend schrijven gericht aan de directeur van het CLB verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht onderzoek door een arts van het CLB. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte onderzoek te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

 

Nuttige adressen

– Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

– Commissie inzake Leerlingenrechten

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02 553 92 12

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be